skip to Main Content
+90 (212) 693 80 80 info@temagumruk.com

Tema Gümrük Müşavirliği yönetimi olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni tüm bilgi varlıklarımızın, bilgi varlığımız bulunan yerlerimizin ve faaliyetlerimizin güvenliğini sağlamak ve bu varlıkların saklanması, iletilmesi, değiştirilmesi, erişilmesi ve işlenmesini kontrol altına almak amacı ile uygulamaktayız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda taahhütlerimiz

  • Bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmak ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynağı, eğitimi ve liderliği sağlamak
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yönetiminde; T.C. Yasa ve yönetmeliklerine, BGYS standardına, Politika ve Prosedürlerimize uymak
  • Bilgi güvenliği ihlalleri konusunda gerekli organizasyon, eğitim, kaynak ve altyapının oluşturulmasını sağlamak, ihlal olması halinde disiplin sürecini çalıştırmak
  • Tedarikçi ve alt yüklenicilerinin Bilgi Güvenliği Performansını göz önünde bulundurarak ve onlarla BGYS konularında işbirliği içinde olmak
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek ve etkinliğini sağlamak için, Kuruluş İçi Denetimlerde bulunmayı ve bu denetimlerin sonuçlarını yönetim olarak ele almayı, görevler ayrılığı prensibi ile süreç içi kontrollerin kurulmuş olmasını sağlamak
tema-bilgi-guvenligi2
Back To Top